انجمن علمی پرستاران قلب ایران- تفسیر دیس ریتمی های قلبی
تفسیر دیس ریتمی های قلبی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/7 | 
برای دانلود کتابچه تفسیر دیس ریتمی های قلبی روی عکس زیر کلیک نمایید


نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.165.288.fa
برگشت به اصل مطلب