انجمن علمی پرستاران قلب ایران- پایش همودینامیک
پایش همودینامیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/8/28 | 

جهت مشاهده و دانلود قسمت دوم فایل پایش همودینامیک روی تصویر کلیک کنید

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.144.198.fa
برگشت به اصل مطلب