انجمن علمی پرستاران قلب ایران- تازه های دارویی
داروهای آنتی آریتمیک(Anti Arrhythmic Drugs)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.111.169.fa
برگشت به اصل مطلب