انجمن علمی پرستاران قلب ایران- کتاب الکترونیک(E book)
محاسبات دارویی برای پرستاران(DRUG CALCULATIONS FOR NURSES)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جهت مشاهده فایل محاسبات دارویی برای پرستاران(DRUG CALCULATIONS FOR NURSES) روی تصویر کلیک کنید

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.101.184.fa
برگشت به اصل مطلب