انجمن علمی پرستاران قلب ایران - راهنمای پایگاه
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید
نشریه پرستاری قلب و عروق حائز رتبه علمی پژوهشی گردید  : با مسرت به اطلاع اعضای محترم و پرستاران دانش پژوه می رساند نشریه پرستاری قلب و عروق ( فصلنامه انجمن علمی پرستاران قلب ایران ) با تائید کمسیون نشریات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی حائز رتبه علمی پژوهشی گردید از مقالات پژوهشی دانشجویان و محققین پرستاری کشور برای چاپ در انین شریه استقبال می گردد .
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید