انجمن علمی پرستاران قلب ایران- نشانی و تلفن ما
نشانی و تلفن انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1390/11/4 | 

  خیابان ولیعصر  ابتدای بزرگراه نیایش  بیمارستان قلب شهید رجائی  ساختمان کارگزینی جدید  طبقه دوم

  تلفنهای تماس : 22663165- 22663166- دورنگار: 23922270 صندوق پستی : 1569  14665


نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.85.26.fa
برگشت به اصل مطلب