انجمن علمی پرستاران قلب ایران- نرم‌افزارها
ابزارک تفسیر دیس ریتمی های قلبی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/9 | 
ابزارک تفسیر دیس ریتمی های قلبی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.82.239.fa
برگشت به اصل مطلب