انجمن علمی پرستاران قلب ایران- قلب اطفال
نقایص مادرزادی قلب اطفال(Congenital Heart Defects)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جهت مشاهده فایل نقایص مادرزادی قلب اطفال(Congenital Heart Defects) روی تصویر کلیک کنید

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.74.183.fa
برگشت به اصل مطلب