انجمن علمی پرستاران قلب ایران- اطلاعات ثبت نام
اطلاعات ثبت نام و عضویت در انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/3/23 | 

توجه:

دوستان گرامی برای ثبت نام و عضویت در انجمن فرم پیوست را دانلود نمایید و پس از تکمیل آن به انضمام مدارک خواسته شده از طریق یکی از روشهای ذیل تحویل نمایید

*ارسال  پست سفارشی به صندوق پستی انجمن (1569-14665)
*مراجعه حضوری به دفتر انجمن پرستاری قلب ایران (تهران خیابان ولی عصر بیمارستان قلب شهید رجایی ساختمان اداری طبقه 2 )
*ارسال فرم واسکن مدارک به ایمیل icnsorg@gmail.com


 مدارک لازم : 
1- تکمیل فرم عضویت
2- فتوکپی کارت ملی یک نسخه
3-  فتوکپی شناسنامه یک نسخه
4 - عکس 4* 3 یک قطعه
5- کپی آخرین مدرک تحصیلی (یا مدرکی دال بر داشتن مدرک کارشناسی پرستاری و بالاتر )
6- پرداخت حق عضویت به مبلغ  100000 تومان (یکصدهزار تومان) به حساب شماره 57/13562504جام  بانک ملت شعبه بیمارستان قلب شهید رجائی قابل پرداخت در کلیه شعب کشور و ارسال اصل فیش به آدرس انجمن (تهران صندوق پستی 1569 – 14665)
7- گواهی اشتغال به کار در بخش های قلب یا مراقبتهای ویژه و یا واحد های مرتبط با قلب (برای عضویت پیوسته)
 

دریافت فرم ثبت نام و عضویت در انجمن 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.68.28.fa
برگشت به اصل مطلب