انجمن علمی پرستاران قلب ایران- اطلاعات ثبت نام
اطلاعات ثبت نام و عضویت در انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۳/۲۳ | 

توجه:

دوستان گرامی برای ثبت نام و عضویت در انجمن فرم پیوست را دانلود نمایید و پس از تکمیل آن به انضمام مدارک خواسته شده از طریق پست سفارشی به صندوق پستی انجمن (1569-14665) ارسال و یا به صورت حضوری به دفتر انجمن (تهران خیابان ولی عصر بیمارستان قلب شهید رجایی ساختمان اداری  طبقه 2 انجمن پرستاران قلب ایران) مراجعه نمایید.

 فرم ثبت نام و عضویت در انجمن 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.68.28.fa
برگشت به اصل مطلب