انجمن علمی پرستاران قلب ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
هجدهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

هجدهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق

جهت رویت برنامه ها به سایت کنگره مراجعه نمایید 

http://congress.iranathero.ir/

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.62.89.fa
برگشت به اصل مطلب