انجمن علمی پرستاران قلب ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
یازدهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدددرون ریز و متابولیسم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۲۱ | 

AWT IMAGE

یازدهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدددرون ریز و متابولیسم

برای رویت برنامه ها به سایت کنگره مراجعه نمایید

 http://www.iced2016.com/enindex.php

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.62.88.fa
برگشت به اصل مطلب