انجمن علمی پرستاران قلب ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
هشتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | 


هشتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.62.261.fa
برگشت به اصل مطلب