انجمن علمی پرستاران قلب ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
هفتمین کنگره بین المللی مشترک قلب و عروق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۷ | 
                         
هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران در تاریخ ۸-۱۰ اسفند۱۳۹۷ برگزار می گردد.

شروع ثبت نام اول آبان ماه ۱۳۹۷

شروع ارسال مقاله پانزدهم مهرماه ۱۳۹۷ 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.62.250.fa
برگشت به اصل مطلب