انجمن علمی پرستاران قلب ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
ششمین کنگره مشترک قلب و عروق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۲ | 

ششمین کنگره مشترک قلب و عروق که با همکاری 5 انجمن علمی گروه قلب و عروق 
از جمله انجمن علمی پرستاران قلب ایران برگزار می شود 

لینک سایت کنگره http://www.2018ijcc.iha.org.ir/en

                                               لینک ثبت نام کنگره http://congress2018.iha.org.ir/nacode.aspx

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.62.234.fa
برگشت به اصل مطلب