انجمن علمی پرستاران قلب ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
ششمین همایش قلب کودکان ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/10 | 

همایش سالیانه انجمن قلب کودکان در تاریخ 20 الی 22 اردیبهشت برگزار خواهد شد

AWT IMAGE

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت مراجعه فرمائید.

http://6thcong.ispc.ir

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.62.218.fa
برگشت به اصل مطلب