انجمن علمی پرستاران قلب ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
پنجمین کنگره بین المللی مشترک قلب و عروق ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پنجمین کنگره سراسری انجمن علمی پرستاران قلب ایران

همزمان با

پنجمین کنگره بین المللی مشترک قلب و عروق ایران

3 الی 6 اسفند 95

AWT IMAGE

سایت کنگره http://www.iscs.org.ir/

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.62.193.fa
برگشت به اصل مطلب