انجمن علمی پرستاران قلب ایران- اخبار انجمن
آمادگی انجمن برای برگزاری انواع پودمانهای آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/12/18 | 

AWT IMAGE

آمادگی انجمن علمی پرستاران قلب ایران برای برگزاری انواع پودمانهای آموزشی

 همراه با امتیاز بازآموزی

انجمن علمی پرستاران قلب ایران آمادگی خود را جهت برگزاری انواع پودمان های آموزشی اعلام می کند.

لیست پودمانهای آموزشی: 

برای مشاهده لیست پودمانهای آموزشی سال 94 اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.61.84.fa
برگشت به اصل مطلب