انجمن علمی پرستاران قلب ایران- اخبار انجمن
چاپ اولین شماره نشریه علمی پژوهشی انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شماره اول فصلنامه پرستاری قلب و عروق در بهار 1391 به چاپ رسید. برای انتشار این نشریه موافقت اصولی از جانب کمیسیون نشریات علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردیده است و انتشار شماره کنونی مهمترین اقدام در روند بستر سازی کسب رتبه علمی و پژوهشی نشریه بوده است. و در صورت کسب رتبه، امتیاز علمی و پژوهشی به شماره کنونی نیز تعلق خواهد گرفت. برای مطالعه بیشتر روی نشریه کلیک فرمایید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.61.53.fa
برگشت به اصل مطلب