انجمن علمی پرستاران قلب ایران- اخبار انجمن
سومین انتخابات هیات مدیره انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  سومین انتخابات هیات مدیره انجمن

  سومین انتخابات هیات مدیره انجمن علمی پرستاران قلب ایران در مجمع عمومی عادی که به مرحله دوم انجامیده بود در تاریخ بیستم بهمن 1389 در سالن همایش سازمان نظام پرستاری با حضور نماینده محترم کمسیون انجمنهای علمی وزارت بهداشت برگزار شد. در این دوره 18 نفر از اعضای پیوسته انجمن که شایستگی های علمی و تجربی بالائی داشته و خدمات ارزشمندی به جامعه پرستاری قلب و عروق کشور نمودند و اینک درمسئولیتهای مهمی انجام وظیفه می کنند کاندید عضویت در هیات مدیره شدند. بعد از اخذ آرا هفت عضو هیات مدیره انتخاب شدند .در این مجمع همچنین میزان حق ثبت نام برای پرستاران 50 هزار تومان و برای دانشجویان پرستاری 25 هزار تومان به تصویب مجمع عمومی رسید که از فروردین 1390 به اجراگذاشته شد.هیات مدیره دور دوم تغییراتی ازاساسنامه را بر مبنای اساسنامه پیشنهادی کمسیون انجمنهای علمی درخواست نمود که نماینده محترم کمسیون ایراد قانونی را مطرح نمودند زیرا اینگونه تغییرات در مجمع فوق العاده باید طرح و به رای گذاشته شود.

  اعضای سومین هیات مدیره انجمن به شرح ذیل است

 

  نام

  درجه علمی

  سمت

  1

  آقای محمد تقی صفدری

  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  رئیس

  2

  خانم دکتر ژاسمن شاهنظری

  دکتری باز نشسته دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  نایب رئیس

  3

  خانم متین قربتی

  پرستار کارشناسی ارشد – سوپروایزر آموزشی بیمارستان دی

  دبیر عمومی

  4

  آقای مهدی بخشی

  پرستار کارشناس ارشد بخش آی سی یو جراحی قلب بیمارستان آتیه

  دبیر آموزش

  5

  آقای دکتر حمید پیروی

  دانشیار دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

  دبیر پژوهش و انتشارات

  6

  آقای دکتر نورالدین محمدی

  استادیار دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

  دبیر امور بین الملل

  7

  آقای عباس آزاده جو

  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  دبیر امور اداری و مالی

 

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.61.18.fa
برگشت به اصل مطلب