انجمن علمی پرستاران قلب ایران- اخبار رویدادها
تصویب اجرای روش های آموزش مدون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/12/25 | 

تصویب اجرای روش های آموزش مدون برای پرستاران در

اداره آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

نامه ابلاغ

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.60.85.fa
برگشت به اصل مطلب