انجمن علمی پرستاران قلب ایران- اخبار رویدادها
سر فصل و زمان بندی دور های انجمن علمی پرستاران قلب ایران در نیمه دوم سال 95

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن علمی پرستاران قلب ایران در نیمه دوم سال 95 برگزار می کند.

همراه با امتیاز باز آموزی و قابلیت اجرای دوره ها در مراکز و بیمارستانها

AWT IMAGE

خیابان ولیعصر – ابتدای بزرگراه نیایش –بیمارستان قلب شهید رجائی – ساختمان نیروی انسانی  – طبقه دوم

          تلفنهای تماس :22663165- 22663166     تلفاکس: 23922270        صندوق پستی :1569 – 14665

  • کلیه برنامه ها پایگاه اینترنتی انجمن  (www.icns.rg.ir)  قابل مشاهده است
  • برای شرکت در کلاسها باید تا 20 روز قبل از برگزاری،  ثبت نام  انجام گرفته باشد.
    AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.60.175.fa
برگشت به اصل مطلب