انجمن علمی پرستاران قلب ایران- اخبار رویدادها
پوستر (CPR) احیا قلبی و ریوی 2015

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جهت تهیه پوستر  مشترک 2015 انجمن قلب آمریکا و انجمن احیای اروپا در  انجمن علمی پرستاران قلب ایران  با شماره 22663166 تماس حاصل نمایید 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.60.165.fa
برگشت به اصل مطلب