انجمن علمی پرستاران قلب ایران- اریتمی های بعد از جراحی قلب
اریتمی های بعد از جراحی قلب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/26 | 
روی عکس کلیک نمایید 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.156.260.fa
برگشت به اصل مطلب