انجمن علمی پرستاران قلب ایران- اخلاق در پرستاری
دوره غیر حضوری اخلاق در پرستاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/8 | 
دوره غیر حضوری اخلاق در پرستاری
جهت استفاده از این دوره و کسب امتیاز
شناسه (934) را پس از وارد شدن به قسمت برنامه های غیرحضوری سامانه آموزش مداوم کشور (www.ircme.ir)
جستجو نموده و مراحل ثبت نام را کامل نمایید
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.154.248.fa
برگشت به اصل مطلب