انجمن علمی پرستاران قلب ایران- ایمنی بیمار
ایمنی بیمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/8 | 
دوره غیر حضوری ایمنی بیمار


جهت استفاده از این دوره
شناسه (2573) را پس از وارد شدن به قسمت برنامه های غیر حضوری  سامانه آموزش مداوم کشور (www.ircme.ir)
جستجو نموده و مراحل ثبت نام را کامل نمایید 

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.152.247.fa
برگشت به اصل مطلب