انجمن علمی پرستاران قلب ایران- گزارش نویسی
دوره غیر حضوری گزارش نویسی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/8 | 
دوره غیر حضوری گزارش نویسی در پرستاری

جهت بهره مندی از این دوره
  شناسه (2619) را پس از وارد شدن به قسمت برنامه های غیر حضوری  سامانه آموزش مداوم کشور (www.ircme.ir)
جستجو نموده و مراحل ثبت نام را کامل نمایید 


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.151.246.fa
برگشت به اصل مطلب