انجمن علمی پرستاران قلب ایران- آموزش حضوری
دور های آموزشی انجمن علمی پرستاران قلب در نیمسال دوم سال97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۷ | 

دوره های انجمن علمی پرستاران قلب ایران در نیمسال دوم سال 97

جهت دریافت اطلاعات کامل از نحوه ثبت نام وثبت در سامانه آموزش مداوم روی دوره مورد نظر کلیک بفرماییدنشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.150.244.fa
برگشت به اصل مطلب