انجمن علمی پرستاران قلب ایران- ابزارک تلفن همراه
ابزارک تلفن همراه تفسیر نوار قلب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/10 | 
جهت دانلود ابزارک تلفن همراه تفسیر نوار قلب روی ادرس زیر کلیک نمایید 
./files/site1/files/Interpretation_of_dysrythmias(1).apk
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.149.240.fa
برگشت به اصل مطلب