انجمن علمی پرستاران قلب ایران- آموزش به بیمار
دوره غیر حضوری آموزش به بیمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/29 | 
دوره غیر حضوری آموزش به بیمار 
شامل چهار محتوا با عناوین زیر می باشد 
yesتعاریف
yesاصول یادگیری
yesبرنامه ریزی
yesاجرا و ثبت 
جهت شرکت در دوره و دریافت راهنما کلیک نمایید
  
 
                                                 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.148.238.fa
برگشت به اصل مطلب