انجمن علمی پرستاران قلب ایران- نوار قلب اطفال
نوار قلب اطفال (The Pediatric ECG)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جهت دریافت فایل تغییرات نوار قلب در اطفال روی عکس کلیک نمایید 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.143.181.fa
برگشت به اصل مطلب