انجمن علمی پرستاران قلب ایران- احیا قلبی ریوی بعد از جراحی قلب(CPR Post CABG)
احیا قلبی ریوی بعد از جراحی قلب(CPR Post CABG)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جهت مشاهده فایل احیا قلبی ریوی بعد از جراحی قلب(CPR Post CABG) روی تصویر کلیک کنید

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.139.170.fa
برگشت به اصل مطلب