انجمن علمی پرستاران قلب ایران- پوستر
پوستر (CPR) احیا قلبی و ریوی 2015

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

پوستر احیاءقلبی ریوی با استناد به آخرین گایدلاین های انجمن قلب آمریکا و انجمن احیای اروپا ( AHA & ERC 2015) توسط  انجمن علمی پرستاران قلب ایران تهیه و تدوین شده است. جهت تهیه و کسب اطلاع با شماره تلفن 22663166 تماس حاصل فرمایید

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.138.164.fa
برگشت به اصل مطلب