انجمن علمی پرستاران قلب ایران-  آموزش الکتروکاردیوگرام
تشخیص MI در بلوک های شاخه ای(BBB)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جهت مشاهده اسلاید تشخیص MI در بلوک های شاخه ای(BBB) روی تصویر کلیک کنید

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.135.172.fa
برگشت به اصل مطلب