انجمن علمی پرستاران قلب ایران-  آموزش الکتروکاردیوگرام
اختلالات الکترولیتی و الکتروکاردیوگرام

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جهت مشاهده اسلاید اختلالات الکترولیتی و الکتروکاردیوگرام روی تصویر کلیک کنید

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.135.167.fa
برگشت به اصل مطلب