انجمن علمی پرستاران قلب ایران- فیلم و انیمیشن
فیلم کنترل نبض

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.129.266.fa
برگشت به اصل مطلب