انجمن علمی پرستاران قلب ایران- آزمون آنلاین نوار قلب ( ECG)
دیس ریتمی های قلبی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 6second یکی از بهترین نرم افزارهای آموزش دیس ریتمی های قلبی مبتنی بر وب است(دارای دو بخش آمادگی و آموزش و بخش آزمون است) که جهت آموزش دیس ریتمی های قلبی بسیار مناسب است.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.123.117.fa
برگشت به اصل مطلب