انجمن علمی پرستاران قلب ایران- کت لب و اینترونشنال
مراقبت های پرستاری بعدازآنژیوپلاستی(post PCI Nursing Care)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.106.151.fa
برگشت به اصل مطلب