انجمن علمی پرستاران قلب ایران- کتاب الکترونیک(E book)
هندبوک تریاژ ESI

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جهت دانلود کتاب هند بوک تریاژ ESI روی تصویر کلیک کنید

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.101.160.fa
برگشت به اصل مطلب